we can fly by ss501

deo beul e seo oh gong il

سلام گلا خب بیدین ؟امروز یهسری از عکسهای کیم بوم و کیم سو این رو براتون میذارم.این دو تا همون یی جونگ و کاوول فیلم پسران برتر از گل هستند ...ادامه عکسا ادامه مطلبه...

hhjb


ادامه مطلب
+ تاريخ جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:31 نويسنده shamim |